Faydaları

 • Öğrenciler İçin

  • Masrafsız: Daha az bütçeyle daha etkili bir eğitim alma fırsatı sunar!

  • Kolay Ulaşılabilir: Online eğitim materyalleri ile öğrencilerin yer ve zamandan bağımsız olarak eğitime katılmasını sağlar!

  • Yeni Nesil Sorular:Kazanım odaklı yeni nesil sorular ile öğrenciler için keşfetme ve yaratıcı problem çözme ortamı sağlar!

  • Konu Anlatım Videoları: Uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış MEB Müfredatına uygun Kazanım Bazlı kısa ve öz konu anlatım videolarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır!

  • Tüm Soruların Çözüm Videoları: Her sorunun çözümü uzman öğretmenler tarafından anlatılarak kolay öğrenme sağlanır!

  • Seviyelendirme: Zorluk seviyelerine göre sınıflandırılmış sorularla sistematik çalışmayı sağlar!

  • Sınavlara Hazırlık: Kendi bünyesinde Türkiye genelinde yılda 6 kez gerçekleştirilen KDS ve 8. sınıflara özel yılda 2 kez gerçekleştirilen LGS ile her dersten binlerce soru çözmeyi ve gerçek sınavlara hazırlanmayı sağlar!

  • Zengin İçerik: Her dersten ve kazanımdan binlerce soru içerir. Öğrenme sürecini MEB ile uyumlu, özgün ve güvenilir dijital içeriklerle zenginleştirir!

  • Aktif Öğrenme: Birey odaklı bir sistem olduğundan, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif yer almasını sağlar!

  • Kişisel: Detaylı analizlerle öğrencilerin eksiklerine özel, bireysel yönlendirmeler sunar!

  • Zaman Tasarrufu: Özel yönlendirmeler sayesinde hedef odaklı çalışarak zaman kazanımı sağlar!

  • Genel performans: Tüm test ve sınav sonuçlarından elde edilen verilerle, sınıfa ve yaşa göre başarı durumunun raporlanmasını sağlar!

  Öğretmenler İçin

  • Ders Anlatma: Sınıf ortamında akıllı tahtadan ders anlatma yada uzaktan online ders anlatma imkanı sağlar!

  • Kolay Ödev Atama: İstenen konu ve kazanım ile ilgili ödevler ve testlerin, sistem üzerinden yüzlerce öğrenciye kolayca verilmesini sağlar!

  • Kolay Takip:Her öğrencinin akranlarına ve şubelerine göre katılımını ve başarı durumunu otomatik olarak oluşturulan raporlarla kolayca takip edilmesini sağlar!

  • Sınav oluşturma: Binlerce soru içinden istenilenlerin bir araya getirilerek yeni bir sınav oluşturulmasını ve bunun öğrencilere atanmasını sağlar!

  • Takvim: Ünite ve konu esaslı haftalık/yıllık planlamalar yaparak eğitsel süreçlerin ve mesleki rutinlerin kolaylıkla yönetilmesini sağlar ve öğretmenlere önemli ölçüde zaman kazandırır!

  • Planlama: Ders süreçlerini daha verimli planlamasını sağlar!

  • Tanıma: Öğrencilerin bilişsel becerilerinin, akademik ilgilerinin ve kazanımlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönler olarak belirlenmesi ve yönetilmesini sağlar!

  • Teknolojik Vizyon: Öğretmenin günce teknolojiye uyum sağlamasını, hayat boyu öğrenim sürecindeki gelişmelere adaptasyonunu kolaylaştırır.

  Veliler İçin

  • Memnuniyet: Çocuğunun eksiklerine özel yönlendirmelerle tam ve kalıcı öğrenme süreci yaşadığını bilerek memnuniyet duyar!

  • Güven: Profesyonel olarak MEB müfredatına uygun hazırlanmış sorularla, çocuğunun sınıf dışındayken de öğrenme sürecinin devam ettiğini bilir. Becerilerini günlük yaşamında da geliştiren çocuğunun, akademik başarısının artacağına güvenir!

  • Masrafsız:Okul sınavlarına hazırlık sürecinde, ayrıca bir yardımcı kaynak arayışına ihtiyaç duymamasını sağlar!

  • Bilgilendirilme: Çocuğunun dersleri, ödevleri ve sınavları hakkında, sınıftaki, okuldaki ve akranları arasındaki durumu ve başarısı hakkında kolayca bilgi edinmesini sağlar!

  • Koordinasyon: Ev ve okul arasında güçlü bir iletişim sağlar!Hemen Katıl ve Ücretsiz İncele